3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Stanislava Hudakova
Zastup riaditelky MS

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aký je postup pri jednotriednej MŠ, kde riaditeľka je na dlhodobej PN. Aké predpoklady musí spĺňať učiteľka, ktorá bude poverená riadením? Ďakujem!

Maria Pavlikova
Zastup riaditeky MS

Zastupovanie riaditeľa školy počas dlhodobej práceneschopnosti je stanovené v § 3 ods. 13 a 14 zákona č. 596/2003 Z. z. a v § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. Zastupujúci riaditeľ musí byť kvalifikovaný, mať najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonanú prvú atestáciu. Nemusí prejsť výberovým konaním, iba sa navrhovaný kandidát prerokuje s radou školy.

Stanislava Hudakova
Zastup

Ďakujem za odpoveď, a čo v prípade, ak zamestnávateľ nemá takéhoto zamestnanca, výberové konanie má vypísané, ale ani v takomto prípade nemá záujemcov?