1 príspevok / 0 nový
kittinka
Zástupca pre ISCED II

Dobrý deň!
Zaujímalo by ma, či zástupcu riaditeľa školy pre ISCED II môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec s aprobáciou pre ročníky 1.-4.. Nakoľko ide o veľkú školu, zástupkyňu pre ISCED I už dlhé roky vykonáva pedagogický zamestnanec s aprobáciou pre ročníky 1.-4. a od júla 2019 dochádza k zmene zástupcu na ISCED II. Môže byť týmto druhým zástupcom teda tiež ďalší pedagóg s aprobáciu pre ročníky 1-4? Ďakujem za odpoveď.