3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
katka2
Zástupca riaditeľa
katka2
zástupca riaditela

Dobrý deň pani Pavlíková, chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri vymenovaní zástupcu riaditeľa špeciálnej ZŠ. Učiteľ má 5 rokov pedagogickej praxe, má aj prvú atestáciu. Chýba mu špeciálno-pedagogická spôsobilosť, ale plynie mu lehota na doplnenie nakoľko je to jeho prvý pracovný pomer v špeciálnej škole. Môžeme ho vymenovať za zástupcu riaditeľa školy. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa

Na základe akého predpisu chcete vymenovať zástupcu riaditeľa školy ? Ak to nemáte výslovne upravené v pracovnom poriadku, tak zástupca riaditeľa školy sa nevymenúva, ale ustanovuje na základe pracovnej zmluvy, prípadne dohody o zmene pracovnej zmluvy. Podľa môjho názoru, ak mu plynie lehota na doplnenie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti a ostatné predpoklady na vedúceho zamestnanca v súlade s § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. spĺňa, tak uvedenú funkciu môže vykonávať.