2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
danka17
Zástupca riaditeľa v MŠ

Dobrý deň.chcela by som sa Váa opýtať. V novembri 2016 budem mať 5 rokov praxe ako učiteľka v materskej škole. Mám ukončenú vysokú školu 1. stupeň vysokoškolského vzdelania ( odbor - predškolská a elementárna pedagogika ) . Je potrebné , aby som absolvovala 1. atestáciu, ak sa zaujímam o pozíciu zástupca riaditeľa v MŠ? Pracujem v materskej škole, ktorá je spojená so základnou školu. Naša zástupkyňa je dlhodobo PN. Zaujímal by ma aký je postup pri zvolení novej zástupkyne v MŠ , kedže terajšia zástupkyňa ostáva aj naďalej na PN a aj pri nástupe späť do práce nemá ani začatú 1. atestáciu. Ostatné kolegyne nemajú VŠ ani 1. atestáciu. Monetálna zastupujúca za zástupkyňu ich tiež nemá. Ale od 01.01.2017 je potrebná. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa v MŠ

Od 1. januára 2017 všetci vedúci zamestnanci, ktorí sú vedúcimi v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa ods. 2 uvedeného paragrafu, t. j. musia plniť kvalifikačné predpoklady na výkon peddagogickej činnosti, mať 5 rokov pedagogickej praxe a vykonanú prvú atestáciu. Z uvedeného vyplýva, že aj riaditeľka materskej školy aj zástupkyňa riaditeľky materskej školy je povinná túto podmienku splniť. Plnením kvalifikačných predpokladov pre riaditeľku materskej školy a zástupkyňu riaditeľky materskej školy je aj úplné stredné odborné vzdelanie. Teda vysokoškolské vzdelanie nemusí mať absolvované, ale prvú atestáciu musí mať k 1. 1. 2017 absolvovanú.