2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
halmako
Zástupca riaditeľa zś

Dobrý deň,

Čítala som Vaše vyjadrenie o zástupcovi základnej školy.
Ale chcem sa opýtať na prípad,
Po výberovom konaní sa prijal zástupca, ktorý má v pracovnej zmluve
od 01.09.2016 dohodnutý výkon práce výchovno- vzdelávacia činnosť zástupcu riaditeľa školy
do 31.08.2017. Týmto dňom uplynie aj dvojročná doba pracovného pomeru na dobu určitú.
Môže od 01.09.2017 pokračovať dobou určitou vo výkone práce zástupcu riaditeľa školy
na ďalšie obdobie, alebo treba zamestnanca preradiť na funkciu učiteľa s dobou neurčitou, a poveriť
ho len funkciu zástupcu riaditeľa na ohraničenú dobu, alebo môže naďalej zostávať na dobu určitú
s dohodnutým druhom výkonu práce zástupca základnej školy,

Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa školy

Ak ste čítali moje vyjadrenie k zástupcovi školy, resp. k zástupcovi riaditeľa školy, tak ste isto čítali aj moju prosbu, aby ste zástupcov riaditeľa školy nemenovali a nepoverovali. Nie je na to ani dôvod ani paragraf v zákone. Ak mal uzatvorený pracovný pomer od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 podľa mojich znalostí uplynie iba rok. Ak však uplynú dva roky, ďalší pracovný pomer bez ohľadu, či to bude na činnosť učiteľa alebo zástupcu riaditeľa s tou istou školou sa môže uzatvoriť už len na neurčitý čas. Uzatváranie pracovného pomeru na určitú dobu je upravené v § 48 Zákonníka práce. Rozhodujúca je doba, nie funkcia.