2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka Králová
zástupkyňa

Dobrý deň,
Vyplýva zo zákona povinnosť robiť výberové konanie na pozíciu zástupkyňa pre zložku MŠ v Spojenej škole( s viaceými zložkami)? Existuje možnosť výberu zástupkyne školy pre zložku MŠ formou výberového konania? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zástupkyňa

Je na rozhodnutí zamestnávateľa akým spôsobom obsadzuje voľné miesta zamestnancov. Ak si zvolí v pracovnom poriadku, že všetky, prípadne iba niektoré pracovné miesta, bude obsadzovať výberovým konaním, alebo osobným výberom, tak to musí dodržať. Žiadny zákon neurčuje, že miesta zástupcov riaditeľa školy sa obsadzujú výberovým konaním, ani sa do funkcie nemenujú. Musia mať pracovnú zmluvu. Môžu byť aj z radov vlastných zamestnancov aj prijatím zamestnanca z vonku.