2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ľuba A
ZASTUPOVANIE

Dobrý deň,
Môžem poveriť učiteľku bez I. atestácie zastupovaním za riaditeľku, ktorá odišla na MD a vráti sa k 1.9.2019.
Mám iba 2 učiteľky a druhá učiteľka je začínajúca. Materská škola patrí pod obec.

Maria Pavlikova
Zastupovanie

V § 3 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. je uvedené, zriaďovateľ vymenuje na dobu prerušenia vykonávanie funkcie riaditeľa z dôvodov podľa ods. 13 (materská dovolenka a rodičovská dovolenka), riaditeľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu (§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. ) na zastupovanie bez výberového konania po prerokovaní s radou školy, ak je zriadená. Vykonaná prvá atestácia je jednou z podmienok, ktorú musí spĺňať.