2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zustisovec
Zastupovanie pg.zamestnana v ZUŠ

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ohľadne zastupovania pedagogického zamestnanca nekvalifikovaným zamestnancom v ZUŠ. Ešte sme takýto prípad nemali ... pedagogický zamestnanec, ktorý vyučuje hudobnú náuku a hudobný nástroj odchádza na mesiac do kúpeľov. Môže tohto pg.zamestnanca zastupovať aj človek, ktorý nie je priamo kvalifikovaný /skončené má učiteľstvo ale v inom odbore/. V podstate má základy z hudobnej náuky a hudobného nástroja. Aký je postup zastupovania v základných umeleckých školách? Ďakujeme.

Maria Pavlikova
Zastupovanie pg. zamestnanca v ZUŠ

Za výchovno-vzdelávací proces v škole je zodpovedný jej riaditeľ. Je zodpovedný aj za personálnu politiku. Prípad, ktorý opisujete nie je neobvyklý. Nekvalifikovaní učitelia vyučujú aj dlhšiu dobu ako je jeden mesiac. Zastupovanie učiteľov v ZUŠ je rovnaké ako zastupovanie v iných školách.