2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Stanislav Talapka
zastupovanie riaditelky MŠ pocas materskej dovolenky

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako postupovať v prípade zastupovania riaditeľky MŠ, ktorá nastupuje na materskú dovolenku?

Maria Pavlikova
Zastupovanie riaditeľky MŠ počas materskej dovolenky

Funkčné obdobie riaditeľky materskej školy, ktorá odchádza na materskú dovolenku sa podľa § 3 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. predlžuje o túto dobu prerušenia. Na zastupovanie riaditeľky materskej školy môžete vymenovať novú pani riaditeľku bez výberového konania, ale po prerokovaní s radou školy, a to v súlade s § 3 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. Pani riaditeľka musí plniť kvalifikačné predpoklady, mať viac ako päť rokov pedagogickej praxe a musí mať vykonanú prvú atestáciu.