2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
elenaka
Zastupovanie triedneho učiteľa

Dobrý deň, p. Pavlíkova chcela by som sa spýtať na zastupovanie triedneho učiteľa pri dlhodobej PN.
V neprítomnosti triedneho učiteľa vykonáva jeho prácu iný pedagogický zamestnanec, ktorého určí riaditeľ.
Otázka:
Odkedy patrí príplatok za činnosť triedneho učiteľa zamestnancovi, ktorí vykonáva činnosť triedneho učiteľa miesto svojho kolegu podľa určenia riaditeľom školy? Predpokladá sa dhšie zastupovanie z dôvodu operácie triedneho učiteľa.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zastupovanie triedneho učiteľa

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa patrí zastupujúcemu učiteľovi odo dňa, odkedy ho riaditeľ výkonom špecializovanej činnosti triedneho učiteľa poveril, najskôr odo dňa vzniku práceneschopnosti, ak je predpoklad jej dlhšej doby. Aj keď sa práceneschopnému učiteľovi nevypláca plat a ani príplatok za triednictvo, podľa môjho názoru je potrebné aj písomne oznámiť, že od určitého dátumu stráca poverenie na výkon činnosti triedneho učiteľa platnosť, resp., že sa odoberá. Problém môže nastať po návrate z PN, teda, aby bolo obom jasné, komu príplatok patrí.