2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marmel
Zastupovanie za PN

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môže byť za dlhodobú PN zástupcu riaditeľa pre MŠ dočasne vymenovaný samostatný PZ, ktorý nemá funkčné ani 1. atestaciu, na ako dlho a či sa mu upraví pracovná doba a príplatok. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zastupovanie za PN

Riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy sú podľa § 39 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. vedúci zamestnanci. V súlade s ods. 3 uvedeného paragrafu činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať len ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady a má vykonanú prvú atestáciu. Riaditeľ školy sa vymenúva na základe výberového konania a zástupca riaditeľa pracuje na základe pracovnej zmluvy. Ak je zástupca riaditeľa školy dlhodobo práceneschopný, tak na jeho miesto možno preložiť dohodou o zmene pracovnej zmluvy iného pedagogického zamestnanca na dobu zastupovania počas práceneschopnosti, ktorý musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, mať vykonanú prvú atestáciu. Funkčné vzdelávanie nemusí mať vopred. Samozrejme, že sa mu upraví úväzok a napr. aj príplatok za riadenie a pod.