3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zustisovec
Zatriedenie nekvalifikovného pedagogického zamestnanca ZUŠ

Dobrý deň, prosíme odobriť zaradenie nasledovných pedagogických zamestnancov:
1/ Pedagogický zamestnanec ukončené VŠ II. stupňa v odbore učiteľtsvo výtvarného umenia. Od apríla krátka výpomoc na pracovnú zmluvu s nižším úväzok /nekvalifikovane/ v hudobnom odbore. Podľa tabuľky zaraďovania PZ a OZ platného od 1.9.2019 je zaradenie v 6PT?
2/ Pedagogický zamestnanec /24-ročná prax/ s VŠ II. stupňa s titulom Mgr. v odbore hudobná a estetická výchova, titul. PhD. získal dizertačnou prácou ,,Progresívne chápanie inštrumentálnych činností v hudobnej výchove na základnej škole", ďalšie absolvované vzdelanie na konzervatóriu v dĺžke 6 rokov v študijnom odbore hudba - hra na husliach. Toho času učí nekvalifikovane hru na gitare (2/3 priamej vyučovacej činnosti) a kvalifikovane hru na husliach a violončele (1/3 priamej vyučovacej činnosti). PZ ma byť od 1.9.2019 zaradený v 7 PT?
Vopred ďakujeme za Váš čas.

Maria Pavlikova
Zaradenie nekvalifikovaného učiteľa

Pri obidvoch učiteľoch uvádzate, že učia nekvalifikovane. Prečo ste jedného dali do 6. platovej triedy - správne a druhého do 7. platovej triedy - nesprávne.

zustisovec
Zaradenie nekvalifikovaného učiteľa

Dobrý deň, pri tom druhom prípade sme vychádzali z tabuľky zaraďovania PZ a OZ od 1.9.2019 a nevedeli sme posúdiť, či ho máme v správnej platovej triede. Predpokladám, že nás zmiatol VŠ 2.stupňa a to, že je samostatná. Ale doteraz ho máme zaradeného v 6PT.