4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
"Zdedený zástupca", čo s ním?

Dobrý deň,
je mi jasné, že na podobnú otázku ste odpovedali asi miliónkrát a veľmi si vážim Váš čas. Preto Vám vopred ďakujem za odpoveď.

Asi klasický prípad. Zdedili sme zástupcu po predošlom vedení. Zástupca bol do funkcie menovaný, bez uvedenia doby, dokedy má funkciu vykonávať. Taktiež má podpísanú dohodu o zmene pracovnej zmluvy uzatvorenú v zmysle paragrafu 54 Zákonníka práce, v ktorej sa mu mení druh práce - z učiteľa na zástupcu. Ostatné náležitosti v pracovnej zmluve zostávajú nezmenené (pracovný pomer na dobu neurčitú).

Čo s ním? Môžeme ho odvolať bez toho, aby s tým súhlasil? Alebo nás ako "zástupca" prežije?

Ešte raz veľká vďaka za Váš čas a odpoveď.

Mária Pavolková
zmena

Pracovná zmluva, rovnako ako aj jej zmeny, sú vecou dohody obidvoch zmluvných strán, t. j. zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ nemôže svojvoľne zmeniť zamestnancovi obsah pracovnej zmluvy, t. j. zmeniť dohodnuté pracovné podmienky jednostranne. Teda nemôžete jednostranne rozhodnúť o zmene v časti „dojednaný druh práce“ v pracovnej zmluve.

sbea
zástupca riaditeľa školy

Dobrý deň,

zástupkyňa riaditeľka školy absolvovala funkčné vzdelávanie v r. 2016. Bude si musieť spraviť rozširujúci modul v súvislosti s novým Zákonom o pedag. zamestnancoch?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa školy

V § 90 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že funkčné vzdelávanie platné podľa predpisov účinných do 31.augusta 2019 sa považuje za základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. O funkčnom vzdelávaní pojednáva § 47 uvedeného zákona. Podľa môjho názoru bude musieť absolvovať rozširujúci modul funkčného vzdelávania.