3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kiara
Žiadosť - lehota na odpoveď

Prosím Vás aká je zákonná lehota na vybavenie žiadosti ? Žiadala som pôvodného zamestnávateľa o potvrdenie k uznaniu kreditového príplatku. Žiadosť som zaslala 10. 1. 2023 mailom - telefonicky som upovedomila o žiadosti vedenie školy. Odpoveď som dostala písomnou formou 15.2. 2023 (na potvrdení je dátum 13.2.2023). Odpoveď som dostala až po opakovanom telefonickom kontaktovaní po mesiaci, keď som stále nemala odpoveď.
Nedošlo zo strany pôvodného zamestnávateľa k pochybeniu čo sa týka dĺžky vybavenia žiadosti ?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Žiadosť - lehota na odpoveď

Dobrý deň,
žiadne lehoty pre takúto korešpondenciu nie sú určené. Vaša žiadosť nebola žiadosťou v správnom konaní ani nič podobné.

kiara
Žiadosť - lehota

Ako to neexistuje žiaden predpis na lehotu, v ktorej musí byť žiadosť vybavená ?
Takže pokiaľ by som sa nebola ohlásila a neurgovala zaslanie potvrdenia, mohla by som čakať a čakať .... ? Aj doteraz ...
Ja som žiadosť formulovala ako "Žiadosť" podľa všetkých náležití, ktoré má žiadosť obsahovať.
Nie je predsa možné, aby pre školy, ktoré sú zamestnávateľmi a patria pod vyššie orgány štátnej správy neexistovali nejaké právne predpisy vaj v týchto administratívnych úkonoch, keď pravidlá platia pre iné orgány a úrady.