3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nikitka
žiadosť o radu

 Dobrý deň. 

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie rady k zaradeniu do platovej triedy z toho dôvodu, že zamestnávateľovi nie je jasné, aká trieda prislúcha môjmu vzdelaniu.
Pracujem v DeD od roku 2003. Začala som ako pomocná vychovávateľka. V roku 2007 som skončila bakalárske štúdium na UMB v Banskej Bystrici v odbore vychovávateľstvo a začala som pracovať ako vychovávateľka samostatnej skupiny. V roku 2009 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých na UK v Bratislave. Magisterské štúdium som skončila v roku 2010 v študijnom programe Pedagogika, odbor Andragogika na UJAK v Prahe. V súčasnosti pracujem ako vedúca samostatnej skupiny v DeD.


Bolo mi povedané, že program Pedagogika, odbor Andragogika je nepedagogický smer a tak mi po ukončení štúdia pravdepodobne platovú triedu nezdvihnú, povedali mi že si mám spraviť doplňujúce pedagogické vzdelanie aby mi prislúchala trieda č 10, ale ja už doplňujúce vzdelanie mám, tak koľko a akých si ich mám urobiť, aby sa s tým už konečne niečo dalo robiť?  
Kolegyňa vychovávateľka má mrg. ošetrovateľstvo a doplňujúce pedagogické vzdelanie a má 10 triedu aj napriek tomu že podľa vyhlášky 437/2009 to nie je platné vzdelanie pre vychovávateľa, ale pre učiteľa a aj to len zdravovedy a predmetu starostlivosť o zdravie.


Za Vašu odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem, nakoľko mi nikde presne nevedia povedať čo mám robiť a písať na ministerstvo je úplne zbytočné či už mailom alebo poštou pretože to skúšam už aspoň pol roka a stále nereagujú.
 S pozdravom zúfalá vychovávateľka.
z.duchonova
Vychovávateľka

Podľa popisu ukončeného vzdelania a na základe vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť XIII. Vychovávateľ, spĺňate kvalifikačné predpoklady na výkon práce.

Vzťahuje sa na Vás ustanovenie XIII, písmeno A bod 10, a písmeno B bod 1 a 4.

Nikitka
A neviete aká trieda

A neviete aká trieda prislúcha môjmu vzdelaniu?