4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Erika Trnsk
žiadosť o spätné uznanie kreditov.

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Zamestnankyňa u nás pracuje na škole od 01.09.2018. Je učiteľkou anglického a nemeckého jazyka. V súčasnosti jej pedagogická prax je viac ako 5 rokov. Dňa 02.06.2004 skončila vysokoškolské štúdium v študijnom odbore anglický jazyk a literatúra. Súčasťou diplomu je aj vysvedčenie o vykonaní štátnej skúšky z anglického jazyka a literatúry. Dňa 31.01.2005 úspešne vykonala rozšírenie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie nemeckého jazyka a literatúry. Pri nástupe do zamestnania predložila len diplom o dosiahnutí vysokoškolského vzdelania z anglického jazyka. Dňa 06.07.2021 si podala žiadosť o SPÄTNÉ priznanie príplatku za profesijný rozvoj a to za:

1. vykonanie štátnej jazykovej skúšky z AJ
2. za rozšírenie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie NJ

Ak správne uvažujem vykonanie štátnej jazykovej skúšky z AJ je súčasť diplomu VŠ vzdelania za čo by jej nemal prináležať príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12%.
Za vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie NJ by jej mal zamestnávateľ spätne uznať príplatok za profesijný rozvoj vo výške 6% a to odo dňa nástupu do pracovného pomeru, t. j. od 01.09.2018?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
žiadosť o spätné uznanie kreditov

Na Vašu otázku si nedovolím napísať stanovisko, resp. svoj názor, pretože pri týchto spätných nárokoch vždy je nejaký dôvod, prečo sa to neuplatnilo včas. Zamestnankyňa nepredložila príslušné doklady, ale na druhej strane, ak vyučovala nemecký jazyk, mali ste vyžadovať predložiť príslušné vysvedčenie. Za rozširujúce štúdium sa do 31. 10. 2009 uznávala po piatich rokoch pedagogickej praxe náhrada 1. kvalifikačnej skúšky. Súhlasím s Vami, že za štátnu jazykovú skúšku, ktorá nebola vykonaná na štátnej jazykovej škole nemá nárok na príplatok za profesijný rozvoj.

Erika Trnsk
žiadosť o spätné uznanie kreditov

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď .....moja ďalšia otázka mala smerovať práve ohľadne náhrady 1.kval.skúšky. Teraz sme sa nato pozreli a ona dosiahla 5rokov pedagogickej praxe v 02/2021. DPŠ si spravila v roku 2005, ciže pred pred rokom 2009 a keďže sme až teraz dostali dokumentu o dosiahnutí DPŠ ju po správnosti dávame do 8 PT? Ďakujem za potvrdenie, či správne uvažujeme.
Erika

Maria Pavlikova
žiadosť o spätné uznanie kreditov

V prvej otázke DPŠ nespomínate. Ak Vaša zamestnankyňa dosiahla päť rokov pedagogickej praxe v 02/2021, a náhrady kvalifikačných skúšok sa neuznávajú od 1. 11. 2009, tak ja tomu nerozumiem o čo Vám ide.