2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Miroslava Andelová
Žiadosť o zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
prosím Vás o radu ohľadom zaradenia do platovej triedy.
V roku 2004 som maturitou ukončila PaSA Levice v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a v roku 2009 som ukončila štátnou skúškou magisterské štúdium na UKF v Nitre v odbore Vychovávateľstvo,
v rámci štúdia som vykonala aj skúšku z Pedagogiky.
Od roku 2011 - 2023 som pracovala ako učiteľka v MŠ. Od septembra 2023 pracujem ako riaditeľka v MŠ.

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Žiadosť o zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
Vaše zaradenie do platovej triedy ako učiteľka materskej školy je rovnaké ako riaditeľka materskej školy. Ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť a patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy.