5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
hanka63
získanie kvalifikácie na slovenský jazyk a literatúru

Dobrý deň, potrebujem získať informácie, odkedy môžem byť kvalifikovaná ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Mám ukončené štúdium pedagogiky ako jednoodborového štúdia. Momentálne navštevujem rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry, ktoré je 4-semestrálne. Mám ukončený 1. semester. Budem považovaná za kvalifikovanú až po úplnom ukončení, alebo je možné ma uznať aj počas štúdia za kvalifikovanú učiteľku slovenského jazyka? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Získanie kvalifikácie na slovenský jazyk a literatúru

Rozširujúcim štúdiom podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. si pedagogický zamestnanec rozšíri kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Ak je Vaše ukončené vzdelanie pedagogické a ste kvalifikovaná na vyučovanie predmetu pedagogika na strednej škole, na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry budete kvalifikovaná až po skončení rozširujúceho štúdia. V prípade, že štúdium pedagogiky bolo nepedagogické a nezískali ste pedagogickú spôsobilosť absolvovaním DPŠ, je potrebné získať najskôr pedagogickú spôsobilosť. Aby ste boli kvalifikovaná učiteľka musíte mať absolvované štátnice z pedagogiky, psychológie a didaktiky odborného predmetu.

hanka63
získanie kvalifikácie na SJL

Ďakujem za radu, pedagogiku mám učiteľský smer, mám aj rozširujúce štúdium TEA, čiže učím. Zaujímal ma len ten slovenský jazyk a literatúra. Kedysi to bolo tak, že keď mal učiteľ polovicu štúdia za sebou, uznávalo sa mu to ako kvalifikované. Aspoň viem o takých prípadoch.

Maria Pavlikova
Získanie kvalifikácie na slovenský jazyk a literatúru

Nemyslím, že polovica štúdia sa uznávalo ako plnenie kvalifikačných predpokladov. Ak áno, určite nie v súlade so zákonom. Načo by sa potom štúdiá dokončovali. Určité výnimky boli na jazyky, ale nie slovenský jazyk. Až na druhý deň po zložení skúšky budete kvalikovaná na vyučovanie slovenského jazyka.

hanka63
Ďakujem, možno som nemala

Ďakujem, možno som nemala dobré informácie o tom zaraďovaní.