2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
magdat449
Zmena druhu práce

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či mi môže riaditeľ základnej školy bez môjho súhlasu prípadne dohody o zmene pracovnej zmluvy na druh práce prideliť ako učiteľke (ktorá má v súčasnosti v pracovnej zmluve ako druh práce uvedené "učiteľ špeciálnej triedy") úväzok, tak že 15 hodín by som vyučovala v špeciálnej triede a zvyšných 8 vyučovacích hodín by som vyučovala výchovné predmety v ostatných triedach základnej školy, na ktoré som kvalifikovaná podľa platnej legislatívy, pričom úväzok by mi ostal tak ako je dohodnutý v pracovnej zmluve a to na 23 hodín. Dochádza v tejto situácií k zmene druhu práce, alebo to patrí do kompetencie riaditeľa určovať učiteľovi aké predmety a v ktorých triedach školy ich budem vyučovať, keďže mám v pracovnej zmluve uvedený druh práce učiteľ špeciálnej triedy?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

S pozdravom.

Maria Pavlikova
Zmena druhu práce

Za vyučovací proces, vrátane obsadenia pracovných miest učiteľov a určenia rozvrhu a úväzkov je zodpovedný riaditeľ. V pracovnej zmluve by malo byť ako činnosť uvedená výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom. V pracovnej náplni má byť podrobne rozpracovaná náplň práce. Uvedený postup riaditeľa ja nepovažujem za porušenie nejakých predpisov, aj s ohľadom na to, že budete vyučovať kvalifikovane. Riaditeľ školy predsa určí, ktorý učiteľ bude v tej-ktorej triede učiť. Myslím, že nejde o zmenu druhu práce.