1 príspevok / 0 nový
jojopejo
Zmena klasifikácie predmetu

Dobrý deň,
prosím o radu a usmernenie v nasledovnom:
Môžeme uznesením na pedagogickej rade (teraz na začiatku šk. roka) zmeniť žiakovi 2. stupňa hodnotenie v predmete ANJ z klasifikácie na "aktívne absolvoval" na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne?
Ak áno, je potrebné takéto hodnotenie zadefinovať v ŠkVP?

Nepôjdeme proti zneniu školského zákona §55 ods. 4 ??? :
Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v šiestom až deviatom ročníku základnej školy a v strednej škole sa vykonáva formou:
a) klasifikácie alebo
b) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenie.

Ďakujem za radu