1 príspevok / 0 nový
Lucka Macu
Zmena legislatívy pre učiteľky MS?

Dobrý deň.
Mám ukončené magisterské štúdium v odbore psychológia. Počas materskej som chcela externe vystudovať 2ročne štúdium na strednej škole učiteľstvo pre materské školy a vychovávatelstvo. Stačí mi toto na pracu učiteľky v MS? Dopočula som sa totiž, že od roku 2020 to už stačiť nebude a bude potrebné vysokoškolské minimálne bakalárske štúdium v danom odbore.
Ďakujem.