3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
radovan
zmena úväzku počas školskéhoroka

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, ako je to po právnej stránke: riaditeľ školy bol odvolaný, na základe toho mi chcú odobrať teraz tento mesiac z plného úväzku 22 hodín podľa zmluvy 15 hodín kvalifikovaných, ktoré chcú dať odvolanému riaditeľovi, aby mal plný úväzok, nechajú mi len 7hodín, pritom vyučovacie hodiny sú, tie majú prerozdelené iní učitelia do úväzku ako nadčasové hodiny. Ako by som mal postupovať, mám šancu sa z právneho hľadiska brániť? Zmluvu mám podpísanú na plný úväzok na dobu neurčitú. Čo sa stane, keď nebudem súhlasiť so zmenou pracovnej zmluvy.
Ďakujem

radovan
zmena úväzku

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, či má právo zriaďovateľ školy zasahovať do úväzkov učiteľov, dávať príkazy riaditeľom školy, aby vykonali zmenu úväzku učiteľa, prípadne dali "odporúčania" dať učiteľovi výpoveď.
Ďakujem

Maria Pavlikova
zmena úväzku počas školského roka

Za chod školy a teda aj vyučovacieho procesu je zodpovedný riaditeľ školy. Rozdelenie vyučovacích hodín medzi jednotlivých učiteľov je v jeho kompetencii. Zmena pridelených hodín medzi vyučujúcich môže nastať vo výnimočnom prípade aj počas školského roka. Zmeniť plný, t. j. 100 % úväzok na kratší pracovný čas môže byť len za súhlasu oboch strán, t.j. zmenu dojednaných podmienk v pracovnej zmluve musíte podpísať. Ak uvedenú zmenu nepodpíšete, platí pôvodná pracovná zmluva. Ak majú iní učitelia pravidelný nadčas a Vám "hrozí" kratší pracovný čas, obráťte sa na príslušný inšpektorát práce o preskúmanie danej veci.