3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dotyk
Zmena z nepedag.zamestnanca na pedagogického

Prosím Vás o radu ohľadom prepočtu dovolenky u nášho zamestnanca, ktorý pracoval v školskom klube ako animátor (nepedag.zam.) a od 1.9.2019 bude pracovať ako vychovávateľ, nakoľko si doplnil pedagogické vzdelanie.
Ako nepedag. zam. mal nárok na 25 dní D, ktorú čerpal cez prázdniny a od septembra mu potrebujem prepočítať nárok ako pedagogickému zam.
Neviem či mám rozdeliť nárok na obdobie do 08/19 a od 9/19, na každé obdobie vypočítať samostatne nárok D, t.j. neped.z. do 08/2019 16,5dňa D + pedag.z. od 09/2019 13,5 dňa D.
alebo prepočítať ku dňu zmeny prac.pomeru zostatok novým nárokom t.j. nárok neped.z. na celý rok 25 dní,
k 08/2019 zostatok 5 dní D a prepočet 5/25 x 40 = 8 dní D.

Dakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zmena z nepedagogického nna pedagogického

Dôležité pri určovaní nároku na dovolenku je, či sa na Vás vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a koľko rokov má Váš zamestnanec.

Dotyk
Zmena z nepedagogického nna pedagogického

Zamestnanec má 45 rokov a kolektívna zmluva sa na nás nevzťahuje. Ďakujem