2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
Zmena zákonníka práce od 01.05.2008 - príplatky dohodárov

Sme SOŠ, riadime sa zákonom 553/2003, máme školský internát a pomocný vychovávateľ, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu nastupuje do práce napr. v nedeľu od 22:00 do 6:00 h, príplatok za nedeľu má nárok 2 hodiny a nočný 7,5 hodiny. Podľa zákona 553/2003 rátam nedeľu od 0:00 do 24:00 aj keď prvá zmena začína o 6:00 h.
Ak na internáte bude službu vykonávať dohodár, bude mať za to isté časové obdobie príplatok za nedeľu 7,5 hod. a nočný 7,5 hodiny, keďže dohodári idú podľa zákonníka práce? Nedeľu rátam od 6:00 do 24:00? Dohodári nastupujú na službu rôzne podľa potreby, väčšinou až popoludní, ale nočné zmeny robia tiež. Nemajú presne určenú zmennosť.

Budem rátať soboty a nedele 2 rôznymi spôsobmi tak ako príplatky? Alebo aj dohodárom aj vychovávateľom budem rátať sobotu do 24:00 a nedeľu od 0:00 hod?

J. Sýkora
príplatky dohodárov

V zmysle súčasného znenia § 223 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. platia pre dohodárov príplatky za prácu v noci, za prácu v sobotu, nedeľu, či sviatok, a to aj v prípade, ak majú presne stanovené časy výkonu práce v dohode (právnom úkone mimo pracovného pomeru). Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Upozorňujem, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.