1 príspevok / 0 nový
a.p.19
Zmena zaradenia od 1.1.2019

Dobrý deň,
Od 1.1.2019 platí aj pre nepedagogických pracovníkov nová platová tabuľka. Do konca roka 2018 som bola zaradená v 9. platovej triede, v 12. stupni. Po zrušení 3 platových tried som predpokladala, že budem v 6. platovej triede (mám vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ekonomika a verejná správa, pracovná náplň ako administratívnej pracovníčke sa mi nezmenila, pracovný pomer mám na dobu neurčitú).
Môj zamestnávateľ mi oznámil, že po prehodnotení budem zaradená do 5. platovej triedy, s tým, že platový rozdiel oproti predošlému zaradeniu mi dorovná osobným príplatkom (to je však nenároková zložka mzdy).
Je tento postup zamestnávateľa správny? Mal zamestnávateľ prehodnotiť moje zaradenie akoby som bola nový zamestnanec?