10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
zmena zaradenia pedagogického zamestnanca

Pekný deň,
od nového školského roka by mala byť učiteľka ekonomických predmetov preradená na majsterku odbornej výchovy v odbore technicko-administratívny pracovník, má DPŠ na vyučovanie odborných ekonomických predmetov, musí si dorobiť DPŠ pre majstrov OV - didaktiku odborného výcviku? Ak áno, v akej lehote?
S uvedeným preradením zamestnankyňa súhlasí.
ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zmena zaradenia pedagogického zamestnanca

Didaktiku odborného výcviku si Vaša majsterka musí dorobiť v súlade s § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. do dvoch rokov odo dňa preradenia.

janajanicka
Zmena zaradenia pedagogického zamestnanca

ďakujem veľmi pekne za odpoveď

janajanicka
Zmena zaradenia pedagogického zamestnanca

Prosíme o usmernenie:
učiteľka odborných ekonomických predmetov je zaradená do 8. platovej triedy, nakoľko splnila k 31.10.2009 podmienky pre uznanie 1. kvalifikačnej skúšky. Tiež poberá príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g. Kredity získala pre kategóriu učiteľ SŠ. Je predpoklad, že od 1.9.2020 bude pracovať ako učiteľka iba na ½ úväzok a na ½ úväzok by sme ju potrebovali ako majsterku pre odbor technicko-administratívny pracovník. Bude mať u nás 2 pracovné zmluvy ako učiteľka a ako majsterka. Vieme, že si musí dorobiť didaktiku OV a prosíme poradiť, či ju aj ako majsterku môžeme od 01.09.2020 zaradiť do 8. platovej triedy a či jej patrí aj ako majsterke príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g. Myslíme si, že skôr nie, keď má kredity pre inú kategóriu PZ...
§90 ods. 3 zákona 138/2019 – aj pri prijímaní nových zamestnancov stále platí, že ak niekto splnil do 31.10.2019 podmienky na uznanie 1. kvalifikačnej skúšky, získal 1. atestáciu?

Maria Pavlikova
Zmena zaradenia pedagogického zamestnanca

Vaša zamestnankyňa bude mať dve pracovné zmluvy, t. j. podľa § 50 Zákonníka práce práva a povinnosti budete posudzovať samostatne. Majster odbornej výchovy a učiteľ sú dve rôzne kategórie. Predpokladajme, že kvalifikačné predpoklady - vzdelanie spĺňa pre obidve kategórie. Kredity získala ako učiteľka, teda nie ako MOV, atestáciu, resp. náhradu kvalifikačnej skúšky získala ako učiteľka. Do roku 2009 sme mali veľmi málo majstrov odbornej výchovy s vysokoškolským vzdelaním, ktorí by získali náhradu kvalifikačnej skúšky. § 90 ods. 1 bod 3 zákona č. 138/2019 Z. z. samozrejme platí a platí aj bod 3, ktorý uvádzate vo svojej otázke.

janajanicka
Zmena zaradenia pedagogického zamestnanca

ďakujem pekne za odpoveď

Magdaléna Chrobáková
Uznanie 1. kvalifikačnej skúšky - atestácie

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Mám odpracovaných 6 rokov pedagogickej praxe na SZŠ, z toho 5 rokov ako samostatný učiteľ strednej školy. Rigorózne štúdium a rigoróznu skúšku som ukončila 6.mája 2009 a DPŠ som ukončila ešte predtým 27.augusta 2007. Je toto možné uznať ako náhradu 1.kvalifikačnej skúšky? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie 1. kvalifikačnej skúšky - atestácie

Náhrady kvalifikačných skúšok za doplňujúce pedagogické štúdium alebo za rigorózne štúdium sa uznávali podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. do 31. 10. 2009. Je preto dôležitá pedagogická prax k 31. 10. 2009. Ak Vaša prax je v roku 2020 6 rokov, tak k 31. 10. 2009 ste nesplnili podmienku piatich rokov pedagogickej praxe, a preto Vám náhradu kvalifikačnej skúšky neuznali a nemôžu uznať ani v súčasnosti.

Anna Borbuliaková
Kvalifikacia

Dobry den mam majsterku OV ,ktora má ukončene VŠ učtovníctvo a manažmet. Učí podnikatelov pre rozvoj vidieka OV pol úväzku od 1.9.2019 .Splňa kvalifikačné prepoklady?

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady pre majstrov odbornej výchovy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 2, 1. diel, kde sú rozdelení do dvoch častí, a to majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odborný výcvik a majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odbornú prax. V rámci toho je vzdelanie určené podľa jednotlivých študijných odborov. V súlade s § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. pri posúdení kvalifikačných predpokladov, ktoré posudzuje zamestnávateľ, sa posudzuje zhoda získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.