1 príspevok / 0 nový
janajanicka
zmena zaradenia pedagogického zamestnanca z učiteľa na majstra OV

Prosíme o usmernenie:
naša učiteľka odborných ekonomických predmetov je zaradená do 8. platovej triedy, nakoľko splnila k 31.10.2009 podmienky pre uznanie 1. kvalifikačnej skúšky. Tiež poberá príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g. Kredity získala pre kategóriu učiteľ SŠ. Je predpoklad, že od 1.9.2020 bude pracovať ako učiteľka iba na ½ úväzok a na ½ úväzok by sme ju potrebovali ako majsterku pre odbor technicko-administratívny pracovník. Bude mať u nás 2 pracovné zmluvy ako učiteľka a ako majsterka. Vieme, že si musí dorobiť didaktiku OV a prosíme poradiť, či ju aj ako majsterku môžeme od 01.09.2020 zaradiť do 8. platovej triedy a či jej patrí aj ako majsterke príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g. Myslíme si, že skôr nie, keď má kredity pre inú kategóriu PZ...
§90 ods. 3 zákona 138/2019 – aj pri prijímaní nových zamestnancov stále platí, že ak niekto splnil do 31.10.2009 podmienky na uznanie 1. kvalifikačnej skúšky, získal 1. atestáciu?
Alebo to máme chápať tak, že tie podmienky na uznanie náhrady nesplnila preto, lebo do 31.10.2009 nemala DPŠ ako majsterka?
Ako učiteľka je zaradená do 8. PT a ako majsterka bude do 7. PT?