5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
amaca
zmeny ohľadom špeciálnych pedagógov

Dobrý deň pani Pavlíková,

náš školský špeciálny pedagóg ma informoval, že by mali od septembra nastať zmeny, ktoré sa týkajú zaradenia špeciálnych pedagógov medzi pedagogických zamestnancov, tým pádom aj zmena pracovnej triedy, zmena v uznávaní kreditov...

Máte o tom nejakú informáciu?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zmeny ohľadom špeciálnych pedagógov

Áno, nový zákon prinesie zmeny v tejto oblasti. Špeciálny pedagóg bude aj pedagogický zamestnanec aj odborný zamestnanec. Budú sa však odlišovať podľa pracovnej činnosti. Nie je to také dramatické, aby sme to museli riešiť v apríli. Nový zákon nepredpokladá zmeny v kariérových stupňoch a platových triedach. A kreditový systém bude mať prechodné ustanovenia.

Oxana672
Zmeny ohľadom špeciálnych pedagógov

Podľa dostupného znenia zákona č. 553/2003 to ale vyzerá tak, že školskí špeciálni pedagógovia naozaj prídu o peniaze, kvôli preradeniu do pracovnej triedy jeden.

V osobitnej dôvodovej správe k novému školskému zákonu sa v kapitole "K Čl. III " síce hovorí:
"Úpravou § 5a je zabezpečený nárok školských špeciálnych pedagógov ako novej kategórie pedagogických zamestnancov na zaradenie do druhej pracovnej triedy." , lenže v novom znení zákona č. 553/2003 platné od 1.9.2019 sa žiadna taká úprava nenachádza. Tým pádom platí ustanovenie, na základe ktorého budú školskí špeciálni pedagógovia, ako pedagogickí zamestnanci, zaradení do pracovnej triedy jeden.

Upravené znenie zákona č. 553/2003 je dostupne tu:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=466018

Oxana672
Zmeny ohľadom špeciálnych pedagógov

Dobrý deň pani Pavlíková.

Viete nám povedať, ako to bude so zaradením školských špeciálnych pedagógov od 1.9.2019, vzhľadom na nejasnosti, ktoré uvádzam vyššie? Už je jún, tak už budete mať asi viac informácii ako bolo v apríli. Mne sa nepodarilo nikde vo verejných zdrojoch dopátrať k jednoznačnej odpovedi.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zmeny ohľadom špeciálnych pedagógov

Neviem Vám nič viac povedať ako to, čo sa dá čítať v novom zákone. Neviem o žiadnom výklade ani školení. Znovu opakujem, ja nie som ani tvorkyňa zákona, ani nepracujem na ministerstve školstva, akurát si myslím, že viem čítať zákony. A tak som sa dočítala, že zákonom č. 138/2019 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 553/2003 Z. z., kde v 4. bode je novelizovaný § 5a tak, že sa do neho vkladá aj školský špeciálny pedagóg. Z toho vyplýva, že aj od 1. 9. 2019 bude zaradený v pracovnej triede dva. Takže zbytočne strašíte ľudí, že prídu o peniaze. Nikto zatiaľ nevykladá zákon a či budete písať hore dolu, nič sa nedozviete. Takže počkajte, ak chcete odpovede odo mňa.