1 príspevok / 0 nový
b.d
Zníženie miezd na 80% ped.zamestnancom aj ked vykonávajú prácu z domu

Dobrý deň.
Chcel by som sa informovať ako je to so znižovaním platu ped. ale aj neped. zamestnancov v škole. Ped.zamestnanec vykonáva prácu z domu, zadáva práce žiakom, kontroluje, hodnotí ich. Neped. zamestnanec obdeň vykonáva činnosti spojené s čistením, dezinfekciou a úlohami od nadriadeného. Dnes vydal riaditeľ so spätnou platnosťou k 4.4.2020 internú smernicu, na základe ktorej sa odvoláva na prekážku v práci podľa citujem presné znenie (§ 250 ods. 6 Zákonníka práce, čím patrí zamestnancom školy náhrada mzdy vo výške 80% jeho priemerného zárobku s účinnosťou od 4.4.2020 do odvolania.)
Ďalej riaditeľ školy požaduje podľa § 82písmeno a) Zákonníka práce aby vedúci zamestnanec zadával a kontroloval prácu zamestnancov. Z dôvodu plnenia povinnosti z ustanovenia § 99 Zákonníka práce riaditeľ školy požaduje evidenciu plánovaných a splnených úloh zadávaných zamestnancom školy mesačne a to písomne.

Z uvedeného vyplýva, že vyučovanie home office prebieha, no zamestnávateľ i tak pristúpil ku kráteniu mzdy.
Je dané rozhodnutie zamestnávateľa v poriadku?
Ak zamestnanec má prekážku v práci, tak predsa nemá vykonávať prácu a nieto ešte plánovať prácu dopredu.
Prosím o pomoc v danej situácii.