1 príspevok / 0 nový
janusikp
zodpovednosť za deti

Dobrý deň,

V heterogénnej triede MŠ s 21 deťmi má riaditeľka úväzok s deťmi 4,5 hodiny. V materskej škole nemá kvalifikovanú učiteľku, len administratívnu pracovníčku cez projekt z úradu práce, ktorá jej má pomáhať s deťmi. Zaujímalo by ma kto nesie zodpovednosť za deti po uplynutí 4,5 hodinového úväzku riaditeľky. Je naďalej zodpovedná ona, alebo táto zodpovednosť prechádza na zriaďovateľa, keďže ten je zodpovedný za zabezpečenie chodu MŠ.

Ďakujem, s pozdravom Jana