1 príspevok / 0 nový
Ivana Bačovčinová
Zriadenie novej triedy

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás o poskytnutie informácie ohľadom zriadenia novej triedy v MŠ. Nadstavbou nám vznikne nová trieda, ktorá bude otvorená od 2.09.2019.
Musí byť zriadenie novej triedy odsúhlasené ministerstvom, alebo stačí ak uvediem v štatistickom výkaze v septembri aktuálny počet tried, ktoré budú v danom školskom roku v prevádzke?
Samozrejme, že sa jedná o zriadenie a uvedenie novej triedy so súhlasom RÚVZ.

Ďakujem, s pozdravom