1 príspevok / 0 nový
melsik1
Zriadenie súkromne strednej odbornej školy

Dobrý deň,

chcel by som Vás požiadať o radu, pomoc.

V § 16 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve sa uvádzajú potrebné náležitosti, doklady, ktoré je potrebné doložiť pri žiadosti o zaradenie školy MŠ SR. Ak tomu správne rozumiem, pri zriaďovaní súkromnej SOŠ potrebujem súhlas VÚC, ale nepotrebujem žiadať o vyjadrenie súhlasu obec, v ktorej bude škola zriadená.
v písmene n) sa píše vyjadrenie príslušného orgánu školskej správy - teda budem žiadať súhlas od územnej školskej rady?
v písmene o)koho budem vlastne žiadať o vyjadrenie súhlasu? - Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru?

Ešte by som sa rád spýtal, či záleží aj na poradí v akom žiadam o udelenie súhlasu jednotlivé inštitúcie - (snáď najlepšie by bolo podľa písmen v §16)

A ešte posledná otázočka. Ak škola dostane súhlas na zriadenie MŠ SR s dátumom činnosti od 1.9.2016, tak škola môže prijímať žiakov až od septembra 2017, alebo prijímacie konanie môže byť realizované už v júni 2016 a nástup žiakov od septembra 2016.

Ďakujem za odpovede a vysvetlenia aj Váš čas a ochotu.

S pozdravom Elšík