Nová výzva pre samosprávy má podporiť prácu s mládežou

Prihlášky je potrebné poslať prostredníctvom formulára do 29. februára.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) vyhlásil výzvu pre mestá a obce, ktorej cieľom je podporiť prácu s mládežou na lokálnej úrovni. Urobil tak v rámci iniciatívy Europe Goes Local. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Zapojené mestá alebo obce si podľa ich slov zvolia výzvu, ktorú chcú zmeniť počas ročného projektu. "Pri jej riešení im budú k dispozícii skúsení mentori z regiónov, ktorí sú vyškolení v oblasti práce so samosprávami a mladými ľuďmi," avizovali z rezortu s tým, že súčasťou ročného projektu bude aj účasť na tímových stretnutiach. Výzva sa bude tiež venovať ďalším témam. "Riešenie kľúčových otázok v oblasti práce s mládežou na lokálnej úrovni prostredníctvom organizovania školení a poskytovania bezplatného mentoringu od vyškolených mentorov, pôsobiacich po celom Slovensku - to je hlavné zameranie projektu Europe Goes Local," poznamenalo ministerstvo. Do projektu Europe Goes Local 2024 sa môže zapojiť osem tímov zo Slovenska definovaných ako mesto alebo obec. Musia pozostávať zo štyroch členov - jeden zástupca mesta/obce alebo pracovník s mládežou a traja zástupcovia mládeže vo veku 15 - 30 rokov. O výbere bude rozhodovať odborná komisia. Prihlášky je potrené poslať prostredníctvom formulára do 29. februára.

Zdroj: teraz.sk