ZMOS doručil rezortu školstva zásadné pripomienky k novele zákona

21.09.2020
Zriaďovateľ

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Zmeny bez dopadov neexistujú
ZMOS zásadne nesúhlasí s vyhlásením predkladateľa, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočty verejnej správy. Podľa názoru združenia mestá a obce musia prijímať rozpočty do 31. decembra, pričom pri tvorbe rozpočtu pre školstvo zohľadňujú údaje vychádzajúce zo zisťovania, tzv. eduzberu k 15. septembru. Následne musí obec prijať v danej veci všeobecne záväzné nariadenie a neštátnym zriaďovateľom je povinná najneskôr do 31. januára oznámiť výšku dotácie. Zvýšením počtov detí v materských školách v rámci celého Slovenska príde k zvýšeniu prepočítaného počtu detí a žiakov a následne nutnosti zmeniť rozpočty, všeobecne záväzné nariadenia a dotácie. Z uvedeného dôvodu je tvrdenie predkladateľa, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočty verejnej správy, nepravdivé. Ak legislatívna zmena nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, tak načo sa predkladá? ZMOS žiada upraviť predkladaciu správu ako aj doložku vplyvov.
ZMOS zároveň poukazuje na nedodržanie časového rámca pri predkladaní novely zákona. Zdenko Krajčír, expert ZMOS na školstvo v tejto súvislosti zdôrazňuje: „Časová lehota na pripomienkovanie návrhu zákona je v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády SR a to čl. 13 ods. 7, ktorý hovorí, že skrátená lehota na pripomienkovanie nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní. Návrh zákona bol zverejnený v piatok 11.septembra (v neskorých poobedňajších hodinách) a koniec MPK bol určený na piatok 18.septembra 2020, čo je síce sedem dní, ale kalendárnych, v skutočnosti sú to len 4 pracovné dni + piatok večer. Žiadame preto o zosúladenie postupu ministerstva s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.“

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte