1 príspevok / 0 nový
riaditel83
Zrušenie funkcie zástupcu riaditeľa

Dobrý deň,
pracujem na plnoorganizovanej ZŠ, kde neustále klesá počet žiakov. Máme zástupcu riaditeľa, ale vzhľadom k ekonomickej situácii by toto miesto potrebovali zrušiť. Zástupca má zmluvu od roku 2003 na dobu neurčitú. Môže po zrušení funkcie zástupcu riaditeľ poveriť vykonávaním niektorých činností, ktoré predtým boli v náplni práce ZRŠ pedagogického zamestnanca (prizná mu osobný príplatok).