2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
riaditel83
Zrušenie funkcie zástupcu riaditeľa

Dobrý deň,
pracujem na plnoorganizovanej ZŠ, kde neustále klesá počet žiakov. Máme zástupcu riaditeľa, ale vzhľadom k ekonomickej situácii by toto miesto potrebovali zrušiť. Zástupca má zmluvu od roku 2003 na dobu neurčitú. Môže po zrušení funkcie zástupcu riaditeľ poveriť vykonávaním niektorých činností, ktoré predtým boli v náplni práce ZRŠ pedagogického zamestnanca (prizná mu osobný príplatok).

J. Sýkora
priznanie osobného príplatku

Pozdravujem Vás, bez ohľadu na zrušenie miesta zástupcu riaditeľa má riaditeľ školy ako vedúci pedagogický zamestnanec právo priznať zamestnancovi osobný príplatok na základe písomného rozhodnutia s odôvodnením. Predmetné odôvodnenie sa bude vzťahovať na navýšený rozsah pracovných činností. Pre tieto účely odporúčam zamestnancovi aktualizovať i pracovnú náplň a súčasne i platový dekrét. Rozhodnutie ako aj platový dekrét je právnym úkonom a obe podliehajú overeniu základnou finančnou kontrolou.