9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Benda
ZUŠ

Dobrý deň.
Ak sú 2 zamestnanci ZUŠ prijatí na dohodu o pracovnej činnosti (sú momentálne študenti: 1 končí na konzervatórium 6 ročník a 1 na VŠMU) berú sa ako NEKVALIFIKOVANÍ a ich hodiny sú odučené NEODBORNE ?
ĎAKUJEM veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
ZUŠ

Dobrý deň,
ak Vaši učitelia pracujú na dohodu o pracovnej činnosti a uplatnili ste § 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. tak sa u nich nevyžaduje plnenie kvalifikačných predpokladov, ale v podstate vyučujú nekvalifikovane.

Benda
fw. zuš

Veľmi pekne Vám ďakujem a prajem krásne sviatky.

jozef_potocnak
§ 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a ZUŠkár

Dobrý deň,

p. Pavliková, môžete mi to nejak lepšie opísať tento daný paragraf, na základe čoho sa nevyžaduje plnenie kvalifikačných predpokladov?
§ 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. hovorí, Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa nevzťahujú § 11 ods. 1 písm. a), § 28 až 39, § 40 až 70 a § 79.
§ 11 ods. 1 písm. a) - je stupeň vzdelania (ale POZOR ZUŠ sú pod písmenom C nie písmenom a)
§ 28 až 39 - hovorí o zaradení do karierového stupňa
§ 40 až 70 hovorí síce o kvalifikačnom vzdelávaní, ale - Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ______v príslušnom stupni _____vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti.
Ale kolega sa pýtal na 6taka na konzervatóriu - čiže ten nespĺňa ani stupeň požadovaného vzdelania a pokiaľ ten 1 na VŠMU nemá absolutórium tak tiež nespĺňa požadovaný stupeň vzdelania VOV.
Pri posudzovaní o kvalifikovanosti a vôbec zamestnaní PZ musíme predsa vychádzať aj pri dohodárovi z:
§ 9, 10, 11, 12 a 13
a vami spomenutý paragraf § 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. nedáva výnimku ani pri jednom tomto paragrafe pre ZUŠ (pri ZŠ, SŠ a pod iba z § 11)
ďakujem za vysvetlenie
s pozdravom

Maria Pavlikova
§ 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a ZUŠkár

Dobrý deň,,
súhlasím s Vami.

jozef_potocnak
§ 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a ZUŠkár

Dobrý deň,

ďakujem za odpoveď, ale potom stále nerozumiem, v akých prípadoch je možné uplatniť daný paragraf. Stále mu neviem nájsť význam.

s pozdravom

Maria Pavlikova
§ 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a ZUŠkár

Dobrý deň,
uvedený § 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. vychádza z myšlienky, aby aspoň niekto učil, aj keď nekvalifikovaný.

jozef_potocnak
§ 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a ZUŠkár

Dobrý deň,

už sľubujem naposledy.
Takže som to správne pochopil, že pri ZUŠkárovi sa daný paragraf uplatniť nedá ALE pri učiteľovi ZŠ si vezmem Jana z ulice a dám ho na dohodu učiť fyziku?
Ale podľa môjho chápania, ani to by sa nemalo dať, veď predsa aj keď je tam výnimka z § 11, tak stále musia platiť § 10, 12, 13, čiže musí byť kvalifikovaný v danom študijnom odbore a predmete a musí učiť polovicu mínus jedna hodina svojho základného úväzku aprobačného predmetu (čo pri nekvalifikovanom neviete splniť). Inak povedané, tento paragraf je podľa mňa neuplatniteľný v žiadnej situácií IBA teraz počas písania mi napadlo že, napr (absolvent bakalarského učiteľského programu matematika, počas svojho magisterského štúdia zároveň učí na dohodu na ZŠ) To znamená, že spĺňa kvalifikačný predpoklad, ale nie stupeň vzdelania.
Ospravedlňujem sa, že Vás týmto zamestnávam, ale asi som blbý, alebo mi niečo nedochádza a chcem v tom mať jasno.
ďakujem za POSLEDNÚ odpoveď
s prianím pekného dňa

Maria Pavlikova
§ 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a ZUŠkár

Dobrý deň,
ja Vám inú odpoveď nedám. Ja nie som tvorca zákona, niekto to tam vsunul a je to. Pred pár rokmi sa pri učiteľoch ZUŠ nesledovalo žiadne vzdelanie, stačilo, že mali talent. Aj Vy si môžete zobrať Jana z ulice, ak máte odvahu na takéto odborné vzdelávanie. Netrápte sa nad dohodou, keď s ňou nie ste stotožnený a pracovnú zmluvu mu nemôžete dať a máte vymaľované, keď mi neveríte.