2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
stefanekova
zvýšenie kvalifikácie vychovávateľa

Dobrý deň p. Pavlíková,

prosíme poradiť pri zvyšovaní kvalifikácie p. vychovávateľky. Má strednú školu obchodná akadémia, VŠ 1. stupňa Bc. - KU Ružomberok program Pedagogika , študijný odbor 1.1.4.pedagogika ukončené 26.05.2016. VŠ 2. stupňa Mgr. UMB B. Bystrica štud. odbor andragogika, štud. odbor andragogika rok 23.05.2018. zaradená je v pl. tr.6 . Chcel byť zaradená v pl. tr. 7. Podľa vyhlášky 1/2020 by mala mať dvojročné doplnkové štúdium zamerané na vychovávateľstvo. Začína študovať . Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní na UMB _ ped. fakulta - rigorózne. V prof. absolventa je uvedené - že môže nájsť uplatnenie v školských ŠKD zariadeniach. Môže byť takéto vzdelanie považované za zvýšenie svojej kvalifikácie a mohla by byť po ukončení zaradená do platovej triedy 7. ? Prípadne ako by si mohla zvýšiť kvalifikáciu a byť plne kvalifikovanou vo vyššej triede ?

ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
zvýšenie kvalifikácie vychovávateľa

Uplatnenie Vaša vychovávateľka môže nájsť, len najskôr musí byť kvalifikovaná, a to nie je. Rigorózna skúška jej 7. platovú triedu v žiadnom prípade nezaručí. Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní nie je kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľku. Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3 je nespočet vzdelaní, ktoré sú pre ňu vhodné.