2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
tirpakmatus
Zvýšenie platu

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o konzultáciu.
V roku 2010 som ukončil VŠ štúdiá II. stupňa v odbore katolícka teológia na TF v Košiciach, získaním titulu Mgr. Štátnu skúšku som vykonal aj z didaktiky predmetu NBV.
V rokoch 2011-2016 som pôsobil ako učiteľ NBV na jednej ZŠ a 2 SŠ v zaradení samostatný pedagogický zamestnanec.
V rokoch 2016-2017 som pracoval v súkromnom sektore, aby som sa v šk. roku 2017-18, 2019-20 vrátil do SŠ ako vychovávateľ šk. internátu, s uznanou 5 ročnou praxou a v zaradení vychovávateľ- samostatný ped. zamestnanec.
V máji 2019 som úspešne ukončil rigorózne konanie získaním titulu PhDr. v odbore etika, aplikovaná etika, teória a dejiny etiky. Zamestnávateľ mi uznal 60 kreditov a umožnil mi podať žiadosť o vykonanie 1. atestácie - vychovávateľ. Neumožnil mi vykonať atestáciu v odbore učiteľ, nakoľko moje súčasné zaradenie nie je v škole, ale v šk. internáte. Zamestnávateľ nemal pre mňa úväzok pre NBV (etika, NoS)
V súčasnosti som preto v 1. atestačnom konaní v odbore vychovávateľ.
Chcel som sa spýtať, či vykonaním rigoróznej skúšky a teda zvýšením kvalifikácie mi nemohol (nemal) zamestnávateľ uznať zvýšenie platu? On argumentuje tým, že rigorózna skúška nesúvisí s prácou vychovávateľa, preto mi plat zvýšiť nemôže.

tirpakmatus
odpoved zamestnavatela

Na pokyn MŠ mi zvýšenie platu zamestnávateľ priznal.