PLAVČAN: Reforma má priniesť individuálnejší prístup učiteľov k žiakom

28.12.2016
Reformy školstva

Školská reforma by mala prispieť k individuálnejšiemu prístupu učiteľov k žiakom. Vyučovanie v školách by tak nemalo byť šité na štandardného žiaka, ale učitelia by mali mať čas venovať sa menším skupinám v triede osobitne.

Pre agentúru SITA to v rozhovore povedal minister školstva Peter Plavčan s tým, že v školách pribúdajú žiaci napríklad s poruchami učenia či správania alebo špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktorým sa treba venovať. Minister tvrdí, že aby sa učiteľ mohol skupinám žiakov venovať rozlične, bude potrebovať asistentov, ktorí mu v triede pomôžu. Ministerstvo už spustilo projekt Škola otvorená všetkým v sume 50 miliónov eur, ktorý umožní základným školám prijímať asistentov v školách. Plánujú zverejniť tiež ďalšiu výzvu pre základné školy, ktorá by mala pomôcť zvýšiť počet asistentov učiteľov v školách, ale aj špeciálnych pedagógov a terénnych pracovníkov. Asistenti by mali putovať najmä do oblastí sociálne znevýhodneného prostredia. Výzvou je podľa Plavčana prestaviť financovanie asistentov učiteľov zo súčasných eurofondov na prostriedky štátneho rozpočtu. "Keď minieme prostriedky z eurofondov, budeme musieť hľadať ďalšie zdroje, aby sme tieto kategórie pedagogických zamestnancov udržali v školách. Na to budú slúžiť akčné plány, v ktorých povieme, že ak chceme udržať kvalitu vyučovania, treba viac peňazí, aby sme nahradili prostriedky, ktoré stratíme z eurofondov," uviedol Plavčan. Cieľom by podľa ministra malo byť dostať asistentov učiteľov nielen do škôl s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj do škôl, v ktorých žiaci dosahujú dobré výsledky. Aj v rámci bežnej triedy sa totiž vyučovanie prispôsobuje tempu bežného žiaka. Reforma má však prispieť k podpore jedinečnosti každého žiaka. Ako vyplýva z cieľov zverejnených v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, vo vzdelávaní v škole potrebuje každé dieťa individuálnu pozornosť, pomoc pri učení sa a povzbudenie. V centre záujmu pedagogických a odborných zamestnancov má byť napĺňanie individuálnych vzdelávacích potrieb každého dieťaťa bez ohľadu na to, aké je jeho rodinné prostredie a sociálne zázemie alebo či ide o dieťa mimoriadne nadané, so zdravotným znevýhodnením, poruchou učenia alebo správania.

Zdroj:Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte