aktualizačné vzdelávanie s ministerským príspevkom