Všetky články

97687
20.05.2019

Viaceré mimovládne organizácie (MVO) vyzvali poslancov, aby schválili zavedenie povinnej predškolskej prípravy pre žiakov od piatich rokov.

viac
97678
17.05.2019

Majú možnosť získať finančný príspevok

viac
97677
17.05.2019

Zameriava sa najmä na deti z centier pre deti a rodiny

viac
97673
16.05.2019

Pod návrhom novely zákona sa podpísala aj nezaradená poslankyňa Alena Bašistová a poslankyňa vládnej SNS Magdaléna Kuciaňová.

viac
97672
16.05.2019

Ministerstvo školstva by malo každoročne predkladať Národnej rade SR správu o stave a úrovni vzdelávania v školách a v školských zariadeniach.

viac
97671
16.05.2019

V ankete sa tvorcovia z rezortu školstva verejnosti pýtajú, či sú za zavedenie povinnej predškolskej dochádzky, t. j., že sa deti budú vzdelávať v rukách odborníkov, alebo sú...

viac
97666
15.05.2019

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie vyhlasuje...

viac
97665
15.05.2019

Štúdium vo Fínsku je takisto ako napríklad u susedov v Dánsku bezplatné. Síce bez štipednia (Dánsko), ale je stále dostatočne atraktívne aby pritiahlo aj zahraničných študentov...

viac

Stránky