Všetky články

110915
24.09.2021

Zadefinovanie inkluzívneho vzdelávania aj množstvo opatrení, ktoré zlepšia vzdelávací systém na Slovensku. To obsahuje novela školského zákona, ktorá v...

viac
110895
23.09.2021

V rámci ďalšej várky bezplatných webinárov sa učitelia dozvedia opäť mnoho poučného. Dokonca im prinesieme aj tipy, ako si môžu zvýšiť svoj tarifný plat! Neveríte? Poďte sa o ...

viac
110892
23.09.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu...

viac
110891
23.09.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov...

viac
110828
21.09.2021

V oblasti finančných tém s otázkami ohľadne sporenia či úverov zodpovedalo správne 46 % detí.

viac
110827
21.09.2021

Ministerstvo školstva predstavilo opatrenia zamerané na žiakov ohrozených školským neúspechom a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o...

viac
110815
21.09.2021

Zefektívnenie fungovania poradenských zariadení na Slovenku. To je ambíciou ministerstva školstva, ktoré pripravuje reformu poradenského systému. Tá je...

viac
110770
20.09.2021

Základom dobrého zdravia je prevencia a zdravý životný štýl našich detí, s tým súvisí hlavne pohyb. Súčasťou toho je ale aj vyvážený príjem a výdaj energie a stravovania,...

viac

Stránky