Všetky články

102153
25.09.2020

Platy pedagógov sa v jednotlivých regiónoch líšia. Kým v Prešove patria medzi štvrtinu najlepšie zarábajúcich, v hlavnom meste často riešia existenčné problémy.

viac
102151
24.09.2020

Reforma Slovenskej akadémie vied (SAV), hodnotenie grantových projektov, financovanie, hodnotenie tvorivej činnosti, ale aj talenty a ľudské zdroje sú základnými okruhmi,...

viac
102150
24.09.2020

Spolu 43 webinárov a 3 443 unikátnych užívateľov – taká je bilancia organizovania bezplatných RAABE a EXPOL webinárov pre pedagógov od apríla. 

viac
102148
24.09.2020

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s rezortom školstva predlžuje termín podávania žiadostí o pomoc pre materské školy do 31. decembra 2020.

viac
102144
24.09.2020

Vedeli ste o tom, že na Slovensku máme viac než 23 000 celiatikov? Keďže jedinou správnou liečbou je pre nich bezlepková diéta, je naozaj nanajvýš dôležité, aby sa vedeli...

viac
102143
24.09.2020

Na Slovensku je k strede z dôvodu ochorenia COVID-19 úplne zatvorených 18 škôl. Ide o mierny nárast, v pondelok 21. septembra ich bolo 17.

viac
102135
23.09.2020

Autorka Harryho Pottera má novú knihu...a môžu ju ilustrovať slovenské deti!

viac
102134
23.09.2020

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) schválila prvú metodiku vyhodnocovania akreditačných štandardov.

viac

Stránky