Všetky články

191808
20.06.2024

Tvorivé myslenie slovenských žiakov je pod priemerom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Slovensko dosiahlo v tejto oblasti v štúdii PISA 2022 výkon na...

viac
191809
18.06.2024

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) poukázala na viaceré pochybenia činnosti školských koordinátorov a administrátorov, ale aj predsedov predmetových maturitných komisií pri...

viac
191756
15.06.2024

Rozumné spájanie malých stredných škôl (SŠ) môže potenciálne priniesť benefity žiakom, samotným školám aj ich zriaďovateľom. Pre TASR to skonštatoval analytik Róbert...

viac
190138
13.06.2024

Desiaty ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google sa stal miestom, kde RAABE slovenským učiteľom vôbec po prvýkrát predstavilo novinku, ktorá má...

viac
190042
13.06.2024

Ako nastúpiť na dynamickú cestu k dosiahnutiu rovnosti a diverzity v spoločnosti? Nemali by sme vnímať inklúziu predovšetkým ako príležitosť na zmenu myslenia a vzájomné učenie...

viac
189841
12.06.2024

Rada ZMOS-u na utorkovom online rokovaní prebrala návrh novely zákona z rezortu školstva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

viac
191810
11.06.2024

Zmena financovania predprimárneho vzdelávania je pre členov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) neprijateľná. V praxi bude mať negatívny dosah nielen na rozpočty samospráv...

viac
188700
07.06.2024

Priblížil, že na Slovensku je 84 stredných škôl, ktoré majú menej ako 100 žiakov.

viac

Stránky