Všetky články

112915
03.01.2022

Školy v Británii sa po prázdninách znovu otvoria na budúci týždeň, pričom žiakov budú priamo v nich testovať na koronavírus.

viac
112913
03.01.2022

V školstve máme veľký modernizačný dlh, povedal minister školstva.

viac
112899
31.12.2021

Ministerstvo školstva  sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť materských škôl, ktoré neboli úspešné v projekte „Múdre hranie“ vo februári 2021.  Nákup...

viac
112898
30.12.2021

Pracovníci ministerstva školstva poskytovali v roku 2021 riaditeľom škôl rady a podporu aj prostredníctvom sociálnych sietí a riaditelia škôl si cez tieto kanály mohli posúvať...

viac
112888
30.12.2021

Štyri z priamo riadených organizácií sa majú zlúčiť pod jednu. Konkrétne sa majú spojiť Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA a Slovenská pedagogická...

viac
112881
28.12.2021

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z rodín v hmotnej núdzi budú mať preplatenú účasť v školskom klube detí. Ide o ďalšiu z investícií z Plánu...

viac
112872
27.12.2021

V novom učive chce minister vytvoriť priestor na rozvoj kritického myslenia, finančnej, environmentálnej či digitálnej gramotnosti.

viac
112858
22.12.2021

Čo vás zaujíma?

viac

Stránky