Všetky články

130093
29.09.2022

Plénum odmietlo aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorej zámerom bolo priznať poberateľom dôchodkov nárok na "skutočný a spravodlivý 13. dôchodok".

viac
130092
29.09.2022

Pôsobí ako vedúca školskej jedálne pri Strednej spojenej škole v Púchove. Ide o internátu školu, preto s kolegami pripravujú pre ubytovaných študentov celodennú stravu a jej...

viac
130019
28.09.2022

V školách je stále málo aktivít zameraných na aktívne odhaľovanie šikany, málo miest a ľudí, ktorým sa dieťa reálne a diskrétne môže zdôveriť, uviedol odborník na prevenciu...

viac
130018
28.09.2022
viac
130017
28.09.2022
viac
130353
28.09.2022

V článku sa dozviete čo tvorí sústavu školských zariadení, aký je význam školských zariadení, ako vymedzuje školské výchovno-vzdelávacie zariadenia školský zákon.

viac
129975
27.09.2022

Nový šéfom rezortu školstva by sa mal stať Ján Horecký, ktorý pôsobil ako šéf združenia katolíckych škôl.

viac
129949
27.09.2022

Ministerstvo financií SR uvoľnilo 19. septembra rozpočtovým opatrením 30 miliónov eur pre regionálne školy. Peniaze sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií.

viac

Stránky