Učiteľ NIE JE Google. NEBOJÍ SA umelej inteligencie, zmien, reformy ani inklúzie.

13.06.2024
Vzdelávanie a výchova

Ako nastúpiť na dynamickú cestu k dosiahnutiu rovnosti a diverzity v spoločnosti? Nemali by sme vnímať inklúziu predovšetkým ako príležitosť na zmenu myslenia a vzájomné učenie sa? Nakoľko dôležitá je individuálna pohoda na dosiahnutie zdravej školskej klímy? Predstavuje nové kurikulum naozaj efektívnu cestu vzdelávania? Ako ovplyvní reforma učebné osnovy? Aké zmeny nás čakajú v hodnotení žiakov? Akú konkrétnu podporu dostanú školy na zvládnutie týchto zmien?

Tieto a mnohé ďalšie závažné otázky školskej praxe otvorí jubilejný 10. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google8, ktorý sa koná v Bratislave 13. – 14. júna 2024. Organizátorom najväčšieho podujatia pre učiteľov na Slovensku je odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, odborným garantom Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a spoluorganizátorom učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. 

„Počas uplynulých desiatich rokov sa svet okolo nás dramaticky zmenil. Technológie pokročili míľovými krokmi a internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho života. To, samozrejme, ovplyvnilo aj vzdelávací proces. A ak sme pred desiatimi rokmi tvrdili, že Učiteľ nie je Google, dnes by sme do názvu konferencie dosadili inú premennú. Umelú inteligenciu. A slovko nie je by sa zmenilo na: nebojí sa,“ predstavuje zameranie konferencie Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka Dr. Josef RAABE Slovensko, hlavného organizátora.

Ako dodala, „v tejto novej realite sa úloha učiteľov stáva ešte dôležitejšou. Už nie sú len zdrojom vedomostí, ale aj sprievodcami, mentormi a facilitátormi učenia. Ich poslaním je viesť deti a mladých k tomu, aby sa naučili kriticky myslieť, aby pracovali s informáciami, správne ich vyhodnocovali a efektívne využívali technológie. Ale aj to, aby rešpektovali jeden druhého bez rozdielu. Aby vyrastali v podpornom prostredí pre všetkých. A toto všetko musia dokázať na pozadí najväčšej školskej reformy, akú sme tu kedy mali,“ hovorí Mira Bianchi Schrimpelová.

 

Bohatý odborný program

Odborný program konferencie tvoria štyri nosné tematické piliere:

1. Inklúzia je cesta, nie cieľ

2. Vnútorná rovnováha vedie k dobrej klíme školy 

3. Je kurikulum cesta zarúbaná?

4. Procesy učenia a učenia sa

 

Zmena kurikula – inklúzia – klíma

Ako sa prejaví zmena kurikula v klíme inkluzívnej školy? Tak znie podtitul konferencie. V dnešnej diverzifikovanej spoločnosti je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme vytvorili inkluzívne školské prostredie, kde sa každý študent cíti vítaný, rešpektovaný a podporovaný. V rámci programu preto nebudú chýbať ani stratégie, ako budovať inkluzívne školy, ktoré podporujú úspech všetkých študentov. Bez rozdielu.

Pre efektívne učenie je však popri inklúzii rovnako kľúčová aj pohoda učiteľov a študentov. „Na konferencii sa aj preto budeme venovať témam, ako je duševné zdravie, stres, šťastie v práci, a budeme spoločne hľadať cesty, ako môžeme vytvoriť zdravé a podporné školské prostredie pre všetkých bez rozdielu,“ hovorí Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

 

Dobrá klíma školy = Nezatvárajte oči pred šikanovaním

Desiaty ročník učiteľskej konferencie bude aj miestom, kde RAABE slovenským učiteľom vôbec po prvýkrát predstaví novinku, ktorá má ambíciu prispieť k zlepšeniu klímy v školách. Ide o bezpečný a anonymný nástroj umožňujúci žiakom a študentom nahlásiť akékoľvek incidenty týkajúce sa šikany, obťažovania, diskriminácie alebo iného nevhodného správania. 

 

 

Jej názov znie: RESQL – Online schránka dôvery pre školy a existuje ako mobilná aplikácia pre žiakov a webové rozhranie pre učiteľov.

Aplikácia pre žiakov v smartfóne

Umožňuje žiakom anonymne poskytnúť učiteľovi/riaditeľovi školy informácie o šikanovaní či inom druhu násilia, ako aj údaje o mieste, čase a zúčastnených osobách.

 

Webové rozhranie pre pedagógov

Umožňuje učiteľom zbierať informácie a reagovať na hlásenia žiakov. Riaditeľom škôl, resp. školskému podpornému tímu poskytuje údaje o rozsahu a prejavoch šikanovania či násilia v ich škole.

 

Aplikácia je dostupná v App Store aj Google Play. Slávnostne bude pokrstená počas večerného galavečera v reštaurácii Werk pred slovenskými učiteľmi a za prítomnosti hostí z Poľska, ktorí aplikáciu na základe prieskumu v školách vyvinuli.

Dodajme, že RESQL už mali možnosť testovať vybrané slovenské školy, ich postrehy a skúsenosti sa takisto dozvedia účastníci konferencie.

Viac informácií o RESQL nájdete na: www.resql.raabe.sk.

 

Aplikáciu si môžu školy pre svojich žiakov zabezpečiť TU.

 

Konferencia v číslach

Účasť viac ako dvesto učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl. Bohatý odborný program s dvadsaťjeden rôznymi vzdelávacími aktivitami. Päť prednášok, šestnásť seminárov a workshopov. Spíkri zo Slovenska, Česka a Poľska. To všetko tvorí dvojdňový maratón v Hoteli Bratislava.

 

Profily všetkých tohtoročných lektorov nájdete TU.

Kompletný program konferencie nájdete TU.

 
Partneri:
 
 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte