7. ročník • Hláskoslovie • Písanie veľkých písmen • Písanie čiarky

Vážený pán Potter!

Doniesla sa nám správa, že dnes večer o dvadsiatej prvej hodine dvanástej minúte ste v mieste svojho bydliska vyriekli Vznášacie zaklínadlo.
Ako VÁM je známe, mladiství čarodejníci nesmú mimo školy čarovať a ďalšie porušenie tohto zákazu môže viesť k vylúčeniu zo školy, na ktorej študujete (Nariadenie vymedzujúce obmedzenie činnosti mladistvých čarodejníkov, 1875, paragraf C).
Zároveň si VÁS dovoľujeme upozorniť, že akákoľvek čarodejnícka činnosť, pri ktorej hrozí, že ju zaregistrujú príslušníci nečarodejníckeho obyvateľstva (muklovia), je vážnym porušením záverov odseku 13 Zákona o utajovaní, ktorý schválila Medzinárodná konfederácia čarodejníkov.
Prajeme VÁM príjemné prežitie zvyšku prázdnin!

So srdečným pozdravom

Mafalda Hopkirková
Oddelenie na prešetrenie nenáležitého použitia čarodejníckych schopností
Ministerstvo mágie

(Zdroj: Rowlingová, J. K.: Harry Potter a tajomná komnata.
Bratislava: Ikar, 2001, s. 27. ISBN 80-551-0008-X)

1.  Označ správne tvrdenie.

A Zámená VÁM, VÁS, VÁM z ukážky 1 píšeme na znak úcty vždy celé s veľkými písmenami.
B Zámená VÁM, VÁS, VÁM z ukážky 1 píšeme v liste s malými začiatočnými písmenami.
C Zámená VÁM, VÁS, VÁM z ukážky 1 píšeme v liste na znak úcty s veľkými začiatočnými písmenami.
D Zámená VÁM, VÁS, VÁM píšeme v liste inak v jednotnom čísle a inak v množnom čísle.


2.  Ako sa nazývajú podstatné mená, ktoré píšeme s malým začiatočným písmenom?

Odpoveď:____________________________________________________________________


3.  V ktorej možnosti sa nachádzajú iba vlastné mená z ukážky 1?

A Vážený pán, Vznášacie zaklínadlo, Mafalda Hopkirková
B Potter, Zákon o utajovaní, Medzinárodná konfederácia čarodejníkov
C paragraf C, Ministerstvo mágie, mladiství čarodejníci
D zaklínadlo, nariadenie, konfederácia čarodejníkov


4.  Označ vetu, v ktorej sa nachádza pravopisná chyba.

A Harry Potter bol sirotou, ktorú vychovávali teta Petunia a strýko Vernon.
B Keď mal Harry 11 rokov, začal študovať na čarodejníckej škole v Rokforte.
C Jeho najlepšími priateľmi sa v Rokforte stali jeho spolužiaci Ron a Hermiona.
D Cez prázdniny im chcel poslať list po svojej sove hedvige, ale porušil by pravidlá.


5.  V ktorej možnosti je správne napísaná priama reč?

A „Dnes máš narodeniny.“ Povedal Dudley posmešne.
B „Sadni si,“ povedal Harry zdvorilo a ukázal na posteľ.
C „Harry Potter je neobyčajne skromný.“ povedal Dobby úctivo.
D „Tak potom Dobby nemá inú možnosť“, vzdychol si škriatok smutne.


 

Stiahnite si dokument