Všetky články

12677
07.09.2009

200/1997 Z.z.
ZÁKON
z 26. júna 1997
o Študentskom pôžičkovom fonde

viac
12676
07.09.2009

149/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 1995
o posunkovej reči nepočujúcich osôb

viac
12675
07.09.2009

226/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. augusta 1994
o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom
olympijskom...

viac
12674
07.09.2009

63/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993
o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

viac
12673
07.09.2009

315/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 7. mája 1992
o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach

viac
12672
07.09.2009

173/1990 Zb.
ZÁKON
z 9. mája 1990,
ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej
výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy...

viac
12671
07.09.2009

53/1964 Zb.
ZÁKON
z 26. februára 1964
o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké
hodnosti

viac
12670
07.09.2009

Nový školský rok odštartoval dnes minister školstva Ján Mikolaj v strednej Spojenej škole na Slančíkovej ulici v Nitre. Vo svojom príhovore k pedagógom a študentom školy...

viac

Stránky