4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Asistent učiteľa

Dobrý podvečer prajem,

chcela by som sa opýtať, pracujem ako asistent učiteľa na základnej škole od septembra 2008. V máji 2009 som ukončila VŠ 1 stupňa /bakalára/ v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Predtým som bola zaradená do platovej triedy č. 7, od ukončenia školy 2 mesiace, t.j. september a október 2009 do platovej triedy č. 9 a od novembra 2009 som späť v platovej triede č. 8
Ja viem, že tu už boli podmienky písané na asistenta učiteľa, ale predsa len by som chcela vedieť, ako to vlastne je. Prosím, viete mi poradiť?

radka
asistent učiteľa

aj bez 1.st.VŠ patríte do pl.tirdy č.9, nakoľko sa vyžaduje stredoškolské vzdelanie

Anonymous
Zaradenie asistent učiteľa do platovej triedy

Zamestnávateľ zaraďuje podľa § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z. pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca do platovej triedy podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu (§ 27 ods. 2 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.).
Zamestnávateľ zaradí do 7. platovej triedy pedagogického asistenta, ktorý má
1. úplné stredné odborné vzdelanie iné ako je uvedené vo vyhláške (príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z., Časť XVII., písm. D) – je nekvalifikovaný,
2. úplné stredné odborné vzdelanie rovnaké aké je uvedené vo vyhláške (príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z., Časť XVII., písm. D) a je zaradený do kariérového stupňa začínajúci.
Zamestnávateľ zaradí do 8. platovej triedy pedagogického asistenta, ktorý má
1. úplné stredné odborné vzdelanie rovnaké aké je uvedené vo vyhláške (príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z., Časť XVII., písm. D) a je zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
2. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa iné ako požadované vo vyhláške (príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z., Časť XVII., písm. A) – ide o nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca,
3. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa rovnaké aké požadované vo vyhláške (príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z., Časť XVII., písm. A), ale nemá ukončené adaptačné vzdelávanie - je zaradený do kariérového stupňa začínajúci.
Zamestnávateľ zaradí do 9. platovej triedy pedagogického asistenta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa rovnaké aké je uvedené vo vyhláške (príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z., Časť XVII., písm. A) a je zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.
Vo Vašom prípade: Ak spĺňate vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa rovnaké aké je uvedené vo vyhláške (príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z., Časť XVII., písm. A bod 4: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer) a ste zaradená do kariérového stupňa samostatný pedagogický asistent, patrí Vám 9. platová trieda.

Anonymous
Ja Vám veľmi pekne ďakujem za

Ja Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď!!!
S pozdravom