2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
miska117
asistent učiteľa

Mám vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa neučiteľského smeru + dpš a robím si rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, ktoré končím na budúci šk. rok. Zaujíma ma, či spĺňam kvalifikačné predpoklady na asistenta učiteľa na základnej prípadne špeciálnej základnej škole, nakoľko som dostala informáciu, že uprednostňujú tých, ktorí ukončili kurz asistenta učiteľa na mpc. Potrebujem tento kurz aj ja?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Ak Vám v škole povedali, že uprednostňujú tých, čo majú kurz asistenta učiteľa na MPC, tak ja k tomu neviem zaujať stanovisko. Vždy je to na rozhodnutí riaditeľa, koho príjme do pracovného pomeru. Limity na pedagogických asistentov určuje ministerstvo školstva a ani zďaleka nepokrývajú potreby škôl. Kvalifikačné predpoklady na asistenta pedagogického zamestnanca (asistenta učiteľa, asistenta vychovávateľa a asistenta majstra odbornej výchovy) sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v prílohe č. 1, časť XVII. Pedagogický asistent. Najvyššie vzdelanie, ktoré sa vyžaduje je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a to buď pedagogického zamerania alebo neučiteľské a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Postačujúce je aj úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického zamerania, alebo nepedagogické a doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010. Špeciálno-pedagogická spôsobilosť sa nevyžaduje ani v prípade pedagogických asistentov pôsobiacich v špeciálnych školách, ale nie je prekážkou. Vašim vzdelaním v podstate spĺňate kvalifikačnú požiadavku na asistenta uučiteľa, ale vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Vám nebude uznané pre zaradenie do platovej triedy.