3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Andrea M
Asistent učiteľa

Dobrý deň prajem, pracujem ako asistentka učiteľa už osem rokov na základnej škole.Ukončila som VŠ 2.stupňa - teda už 2 roky som Mgr.Zaradená som však vždy v 7. platovej triede. Vediem tiež aSc agendu školy. Získala som aj 60 kreditov na školeniach, ktoré mi schválil riaditeľ. Teraz však prišiel s novinkou, že mi ako asistentke kredity nepatria a teda ich musím spätne vrátiť. Cítim sa veľmi ponížená a využívaná. Prosím poraďte mi:Je moje platové zaradenie správne? Mám nárok na kreditový príplatok? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Chápem Vaše pocity, ale musíte si byť vedomá, že asistent učiteľa sa iba podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, nevykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Kvalifikačné predpoklady pre činnosť pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške č.437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XVII. I keď nepíšete aké vzdelanie ste dosiahli, zaradenie do 7. platovej triedy nie je správne, mali by ste byť zaradená minimálne do 8. platovej triedy a ak máte niektoré vzdelanie uvedené vo vyhláške, tak do 9. platovej triedy. Čo sa týka Vášho vzdelávania,opäť nepíšete, aké kontinuálne vzdelanie ste absolvovali a či bolo určené pre kategóriu pedagogický asistent. Zákon č. 317/2009 Z. z. v § 16 ods. 3 uvádza, ktoré paragrafy zo zákona č. 317/2009 Z. z. sa na pedagogického asistenta nevzťahujú. Sú tam uvedené aj druhy kontinuálneho vzdelávania, ktoré asistent učiteľa neabsolvuje. Pravdepodobne tieto skutočnosti má pán riaditeľ na mysli. Kreditový príplatok vrátiť nemusíte, prijali ste ho v dobrej viere, že Vám patrí, finančné prostriedky ste nezískali nelegálne. Ospravedlňujem sa vopred za môj názor, ale na Vašom mieste by som po 8. rokoch činnosti pedagogického asistenta a pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa určite zvažovala aj náročnejšiu činnosť a aspoň trochu viac honorovanú.

Andrea M
Ďakujem krásne za

Ďakujem krásne za odpoveď.Veľmi miVáš pohľad na môj problém pomohol. Prajem Vám veľa úspechov v práci.